آموزش

این شرکت آمادگی داشته تا در خصوص آموزش به کارگیری تجهیزات مکاترونیکی و رباتها و همچنین سیستمهای کنترل آنها به متقاضیان و افراد شاغل در صنعت آموزشهای لازم را ارایه نموده و آنها را با مبانی این سیستمها و کاریردهای آنها در...
ادامه مطلب
بالا